Elektronski Skorbord (Semafor)

Skorbord, semafori su eletronski sistemi koji omogućavaju praćenje i prikaz brojčanih vrednosti kao što su vreme, rezultat, broj grešaka na profesionalnim i amaterskim takmičenjima. Naši proizvodi su u skladu sa pravilima trenerske i sportske grane. Mogu se izraditi prema posebnim specifikacijama, traženim karakteristikama i željenoj veličini i za svaku granu sporta. Takodje je moguće prikazati nekoliko grana odjednom ( košarkaodbojka-rukomet ).