Poliuretanska Hidroizolaciona Membrana

Poliuetanske hidroizolacione membrane su podeljene u dve grupe kao sistemi napravljeni od jednokomponentnih ili dvokomponentnih proizvoda. Sistemi napravljeni sa jednokomponentnim proizvodima imaju elastičniju strukturu u odnosu na sistem

sa dvostrukim kompenantama. Mehanička čvrstoća sistema napravljenih od dvokomponentnih proizvoda je visoka. Može se nanositi na beton, drvo, metal, keramičke površine lopaticom, valjkom ili mašinom za vazdušno prskanje i pruža visoko prianjanje.

Otporan je na vodene bare i na mraz. Posebno za mesta po kojima se hoda kao što su terase i balkoni je vrlo isplativ i dekorativan sistem. Mesta koja će direktno biti izložena sunčanim zracima treba ofarbati alifatskom (UV) bojom.

■ Krovovi, terase, balkoni i i izbočine (po kojima se hoda)
■ Betonski zidovi i temelji
■ Metalni i azbestni krovovi
■ Vlažna područja kao što su kuhinja i kupatilo
■ Keramičke površine
■ Metalne površine koje treba zaštititi od korozije
■ Bazeni, veštačka jezera i ribnjaci
■ Zeleni krov i zidovi