Poliuretanska Injekcijska Izolacija

Može se koristiti za podrume zgrada, zidova za zavese, parkirališta, tunele, rudnike i brane.

İzolacijski sistem koji se koristi za popunjavanje pukotina, dilatacija i zazora koji se ne mogu ometati iz vana i uzrokovati curenje vode u betonu. Injekcioni dibli se uzastopno montiraju u oblastima gde voda ulazi, a dvokomponentni poliuretanski injekcioni materijal se nanosi mašinom pod visokim pritiskom. Reagirajuci materijal bubreći popunjava praznine i odseca vodu. 

Sta je korozija?

Korozija je promena fizickih svojstava materijala, rezultat hemijskih i elektrohemijskih reakcija sa uticajem sredine u kojoj se nalaze. Oštećenje od korozije definiše se kao oštećenje funkcije metalne komponente ili celog sistema.