Industrijska boja i linija

U aplikacijama za puteve, takodje pružamo usluge farbanja uzdužnih linija za parkiranje vozila, oznaka i linija pešačkih prelaza. Pored ofset aplikacija na asfaltnim i betonskim površinama pružamo i usluge farbanja trotoara.

U fabričko-kopleksnoj aplikaciji skladno sa standardıma ISG, radimo oznake i linije za pešačke staze, pešačke prelaze, skeniranje upozorenja pešaka, vozila, viličara, viljuškara itd. Oznake za smer, exit oznaku za beg, oznaku mesta za hitno okupljanjai sl.

U fabričko-kopleksnoj aplikaciji skladno sa standardıma ISG, radimo oznake i linije za pešačke staze, pešačke prelaze, skeniranje upozorenja pešaka, vozila, viličara, viljuškara itd. Oznake za smer, exit oznaku za beg, oznaku mesta za hitno okupljanjai sl.

Dajemo usluge bojenja podova i radimo sve postojeće oznake – upozorenja. Sem toga pravimo radničku odeću, ličnu i zaštitnu opremu, zaštitnu barijeru za unutrašnji i spoljni prostor objekata. Pri isporuci opreme i znakova radimo i montažu.